Samsung Samsung Z4

Z400FDDU0BRB1

· thg 3 26, 2018
Tizen 3.0.0.1

Tải xuống firmware Samsung Samsung Z4 (SM-Z400F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Samsung Z4
Mã máy SM-Z400F
Mã vùng INS
AP/PDA

Z400FDDU0BRB1

CSC

Z400FODD0BRB1

Phiên bản Android Tizen 3.0.0.1
Cập nhật thg 3 26, 2018
Key

i7xdfe940lycstzt

Current Version

Z400FDDU0BRB1/Z400FODD0BRB1/Z400FDDU0AQH2/Z400FDDU0BRB1

Latest Version

Z400FDDU0BRB1/Z400FODD0BRB1/Z400FDDU0AQH2/Z400FDDU0BRB1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_Z400FDDU0BRB1_usr.tar.md5

PDA CODE1

AP_Z400FDDU0BRB1_usr.tar.md5

FONT FILE

CP_Z400FDDU0AQH2_CL620376_QB7303929_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_Z400FODD0BRB1_usr.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)