Samsung Samsung Z2

Z200FDDU0BQL1

· thg 12 26, 2017
Tizen 2.4.0.7

Tải xuống firmware Samsung Samsung Z2 (SM-Z200F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Samsung Z2
Mã máy SM-Z200F
Mã vùng INS
AP/PDA

Z200FDDU0BQL1

CSC

Z200FODD0BQL1

Phiên bản Android Tizen 2.4.0.7
Cập nhật thg 12 26, 2017
Key

6rx6oyva43zas8pc

Current Version

Z200FDDU0BQL1/Z200FODD0BQL1/Z200FDDU0BQF1/Z200FDDU0BQL1

Latest Version

Z200FDDU0BQL1/Z200FODD0BQL1/Z200FDDU0BQF1/Z200FDDU0BQL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_Z200FDDU0BQL1_usr.tar.md5

PDA CODE1

AP_Z200FDDU0BQL1_usr.tar.md5

FONT FILE

CP_Z200FDDU0BQF1_CL568421_QB6805405_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_Z200FODD0BQL1_usr.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.3)