Samsung GALAXY Gear

V700XXUCOA2

· thg 2 24, 2015
Tizen 2.2.0

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Gear (SM-V700) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY Gear
Mã máy SM-V700
Mã vùng ROM
AP/PDA

V700XXUCOA2

CSC

V700OXACOA2

Phiên bản Android Tizen 2.2.0
Cập nhật thg 2 24, 2015
Key

Current Version

PDA:OA2 / CSC:OA2 (ROM)

Latest Version

PDA:OA2 / CSC:OA2 (ROM)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

V700XXUCOA2_V700OXACOA2_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)