Samsung GALAXY Tab PRO

T900XXSBRI2

· thg 12 24, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab PRO (SM-T900) - Khu vực LUX

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T900
Mã vùng LUX
AP/PDA

T900XXSBRI2

CSC

T900LUXBRH1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 12 24, 2018
Key

x3tg6buzr2v77qqt

Current Version

T900XXSBRI2/T900LUXBRH1/T900XXSBRI2/T900XXSBRI2

Latest Version

T900XXSBRI2/T900LUXBRH1/T900XXSBRI2/T900XXSBRI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T900XXSBRI2_CL5943967_QB19718988_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T900XXSBRI2_CL5943967_QB19718988_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_LUX_T900LUXBRH1_CL5776880_QB19466142_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)