Samsung Galaxy Tab S2

T813XXS2BSJ3

· thg 10 31, 2019
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Tab S2 (SM-T813) - Khu vực XAC

Tên máy Samsung Galaxy Tab S2
Mã máy SM-T813
Mã vùng XAC
AP/PDA

T813XXS2BSJ3

CSC

T813XAC2BSA2

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 10 31, 2019
Key

wmi0vaxvk217cesi

Current Version

T813XXS2BSJ3/T813XAC2BSA2/T813XXS2BSJ3/T813XXS2BSJ3

Latest Version

T813XXS2BSJ3/T813XAC2BSA2/T813XXS2BSJ3/T813XXS2BSJ3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T813XXS2BSJ3_CL14953299_QB26438033_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T813XXS2BSJ3_CL14953299_QB26438033_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAC_T813XAC2BSA2_CL14953299_QB21795477_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)