Samsung GALAXY Tab S

T807R4TYU1CPJ1

· thg 11 02, 2016
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab S (SM-T807R4) - Khu vực USC

Tên máy Samsung GALAXY Tab S
Mã máy SM-T807R4
Mã vùng USC
AP/PDA

T807R4TYU1CPJ1

CSC

T807R4USC1CPJ1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 11 02, 2016
Key

lw0mr4h8mznoiad7

Current Version

T807R4TYU1CPJ1/T807R4USC1CPJ1/T807R4TYU1CPJ1/T807R4TYU1CPJ1

Latest Version

T807R4TYU1CPJ1/T807R4USC1CPJ1/T807R4TYU1CPJ1/T807R4TYU1CPJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T807R4TYU1CPJ1_CL9427393_QB11128897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T807R4TYU1CPJ1_CL9427393_QB11128897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_T807R4TYU1CPJ1_CL9427393_QB11128897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_USC_T807R4USC1CPJ1_CL9427393_QB11128897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

KitKat(Android 4.4.4)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)