Samsung GALAXY Tab S

T805SKSU2CPI6

· thg 9 29, 2016
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab S (SM-T805S) - Khu vực SKC

Tên máy Samsung GALAXY Tab S
Mã máy SM-T805S
Mã vùng SKC
AP/PDA

T805SKSU2CPI6

CSC

T805SSKC2CPI6

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 9 29, 2016
Key

broq6eukxj9upp5w

Current Version

T805SKSU2CPI6/T805SSKC2CPI6/T805SKSU1CPI2/T805SKSU2CPI6

Latest Version

T805SKSU2CPI6/T805SSKC2CPI6/T805SKSU1CPI2/T805SKSU2CPI6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T805SKSU2CPI6_CL9177959_QB10864030_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T805SKSU2CPI6_CL9177959_QB10864030_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T805SKSU1CPI2_CL9177959_QB10834325_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_SKC_T805SSKC2CPI6_CL9177959_QB10864030_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Tizen 3.0.0.1

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.3)