Samsung GALAXY Tab S

T800XXU1CRJ1

· thg 11 23, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab S - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab S
Mã máy SM-T800
Mã vùng XEO
AP/PDA

T800XXU1CRJ1

Cập nhật 23 thg 11, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T800XXU1CRJ1

T800OXX1CRJ1

2.00 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

23 thg 11, 2018

N/A

N/A

1

T800XXU1CRJ1

T800OXX1CRJ1

1.53 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

23 thg 11, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Tizen 3.0.0.1

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin