Samsung GALAXY Tab S

T800XXS1CRI5

· thg 11 26, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab S - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab S
Mã máy SM-T800
Mã vùng XAR
AP/PDA

T800XXS1CRI5

Cập nhật 26 thg 11, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T800XXS1CRI5

T800XAR1CRI5

1.94 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

26 thg 11, 2018

N/A

N/A

1

T800XXS1CRI5

T800XAR1CRI5

1.48 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

26 thg 11, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin