Samsung GALAXY Tab S

T800XXS1CRI5

· thg 11 26, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab S (SM-T800) - Khu vực XAR

Tên máy Samsung GALAXY Tab S
Mã máy SM-T800
Mã vùng XAR
AP/PDA

T800XXS1CRI5

CSC

T800XAR1CRI5

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 11 26, 2018
Key

zobgjjb0uap959rp

Current Version

T800XXS1CRI5/T800XAR1CRI5/T800XXS1CRI5/T800XXS1CRI5

Latest Version

T800XXS1CRI5/T800XAR1CRI5/T800XXS1CRI5/T800XXS1CRI5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T800XXS1CRI5_CL8965996_QB19770157_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T800XXS1CRI5_CL8965996_QB19770157_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAR_T800XAR1CRI5_CL8991322_QB19784942_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)