Samsung GALAXY Tab S

T800XXU1CRJ1

· thg 11 09, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab S - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab S
Mã máy SM-T800
Mã vùng ROM
AP/PDA

T800XXU1CRJ1

Cập nhật 9 thg 11, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T800XXU1CRJ1

T800OXX1CRJ1

2.00 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

9 thg 11, 2018

N/A

N/A

1

T800XXU1CRJ1

T800OXX1CRJ1

1.53 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

9 thg 11, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Tizen 2.2.0

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin