Samsung GALAXY Tab S2

T713XXS2BSG1

· thg 8 07, 2019
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab S2 (SM-T713) - Khu vực BTU

Tên máy Samsung GALAXY Tab S2
Mã máy SM-T713
Mã vùng BTU
AP/PDA

T713XXS2BSG1

CSC

T713OXA2BSA1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 8 07, 2019
Key

ioubsz7gr2lcnhmg

Current Version

T713XXS2BSG1/T713OXA2BSA1/T713XXS2BSG1/T713XXS2BSG1

Latest Version

T713XXS2BSG1/T713OXA2BSA1/T713XXS2BSG1/T713XXS2BSG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T713XXS2BSG1_CL14953299_QB24588772_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T713XXS2BSG1_CL14953299_QB24588772_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXA_T713OXA2BSA1_CL15270176_QB21705964_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)