Samsung Galaxy Tab A

T587PVPU3CTG5

· thg 8 10, 2020
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Tab A (SM-T587P) - Khu vực SPR

Tên máy Samsung Galaxy Tab A
Mã máy SM-T587P
Mã vùng SPR
AP/PDA

T587PVPU3CTG5

CSC

T587PSPT3CTG5

Phiên bản Android Oreo(Android 8.1.0)
Cập nhật thg 8 10, 2020
Key

alr7x5o521ug25u9

Current Version

T587PVPS2CSL1/T587PSPT2CSL1/T587PVPS2CSL1/T587PVPS2CSL1

Latest Version

T587PVPU3CTG5/T587PSPT3CTG5/T587PVPU3CTG5/T587PVPU3CTG5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T587PVPU3CTG5_CL14537622_QB33147692_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T587PVPU3CTG5_CL14537622_QB33147692_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_T587PVPU3CTG5_CP16399153_CL14537622_QB33147692_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_SPT_T587PSPT3CTG5_CL14537622_QB33147692_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_SPT_T587PSPT3CTG5_CL14537622_QB33147692_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)