Samsung Galaxy Tab Active Pro

T545XXS3CUK1

· thg 12 13, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Tab Active Pro (SM-T545) - Khu vực XNZ

Tên máy Samsung Galaxy Tab Active Pro
Mã máy SM-T545
Mã vùng XNZ
AP/PDA

T545XXS3CUK1

CSC

T545OLM3CUI1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 13, 2021
Key

kwr0ddo30prlwl14

Current Version

PDA : UD2_B2BF / CSC : UC3_B2BF / CP : UB3_B2BF (XNZ)

Latest Version

PDA : UK1_B2BF / CSC : UI1_B2BF / CP : UK1_B2BF (XNZ)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T545XXS3CUK1_B2BF_CL21922983_QB46447179_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T545XXS3CUK1_B2BF_CL21922983_QB46447179_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_T545XXS3CUK1_B2BF_CP21200469_CL21922983_QB46447179_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_T545OLM3CUI1_B2BF_CL22550079_QB43419022_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_T545OLM3CUI1_B2BF_CL22550079_QB43419022_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)