Samsung Galaxy Tab Active Pro

T545XXU3CUI1

· thg 12 14, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Tab Active Pro (SM-T545) - Khu vực XFA

Tên máy Samsung Galaxy Tab Active Pro
Mã máy SM-T545
Mã vùng XFA
AP/PDA

T545XXU3CUI1

CSC

T545OJM3CUI1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

gyy0igpqsa2vxp6r

Current Version

PDA : UC2_B2BF / CSC : UC1_B2BF / CP : UB3_B2BF (XFA)

Latest Version

PDA : UI1_B2BF / CSC : UI1_B2BF / CP : UH2_B2BF (XFA)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T545XXU3CUI1_B2BF_CL21922983_QB43383464_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T545XXU3CUI1_B2BF_CL21922983_QB43383464_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_T545XXU3CUH2_B2BF_CP20148045_CL21922983_QB42789450_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_T545OJM3CUI1_B2BF_CL21921518_QB43848979_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_T545OJM3CUI1_B2BF_CL21921518_QB43848979_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)