Samsung Galaxy Tab4

T530XXS1BRH1

· thg 12 14, 2018
Lollipop(Android 5.0.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy Tab4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy Tab4
Mã máy SM-T530
Mã vùng BSE
AP/PDA

T530XXS1BRH1

Cập nhật 14 thg 12, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T530XXS1BRH1

T530BSE1BRJ1

1.21 GB

Lollipop(Android 5.0.2)

14 thg 12, 2018

N/A

N/A

1

T530XXS1BRH1

T530BSE1BRJ1

1.21 GB

Lollipop(Android 5.0.2)

14 thg 12, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.4)

Thông tin