Samsung GALAXY Tab PRO

T525XXUAOC2

· thg 5 18, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab PRO - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T525
Mã vùng BTU
AP/PDA

T525XXUAOC2

Cập nhật 18 thg 5, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T525XXUAOC2

T525BTUAOD1

1.26 GB

KitKat(Android 4.4.2)

18 thg 5, 2015

N/A

N/A

1

T525XXUAOC2

T525BTUAOD1

1.26 GB

KitKat(Android 4.4.2)

18 thg 5, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin