Samsung GALAXY Tab PRO

T525XXUAOC2

· thg 5 18, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab PRO (SM-T525) - Khu vực BTU

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T525
Mã vùng BTU
AP/PDA

T525XXUAOC2

CSC

T525BTUAOD1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 5 18, 2015
Key

x1lrm3xmnknvy0nj

Current Version

T525XXUAOC2/T525BTUAOD1/T525XXUANC1/T525XXUAOC2

Latest Version

T525XXUAOC2/T525BTUAOD1/T525XXUANC1/T525XXUAOC2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T525XXUAOC2_CL4284828_QB4337859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T525XXUAOC2_CL4284828_QB4337859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_T525XXUANC1_REV00_CLLOCAL.tar.md5

CSC FILE

CSC_BTU_T525BTUAOD1_CL4560685_QB4615010_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)