Samsung GALAXY Tab PRO

T520UESAQA3

· thg 2 13, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab PRO (SM-T520) - Khu vực XAR

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T520
Mã vùng XAR
AP/PDA

T520UESAQA3

CSC

T520XARAQA3

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 2 13, 2017
Key

8hp8eber0h4hgtt4

Current Version

T520UESAQA3/T520XARAQA3/T520UESAQA3/T520UESAQA3

Latest Version

T520UESAQA3/T520XARAQA3/T520UESAQA3/T520UESAQA3

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T520UESAQA3_CL4777054_QB12357872_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T520UESAQA3_CL4777054_QB12357872_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAR_T520XARAQA3_CL4777054_QB12357872_REV00_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)