Samsung GALAXY Tab PRO

T520XXUAOD2

· thg 6 03, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab PRO (SM-T520) - Khu vực EUR

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T520
Mã vùng EUR
AP/PDA

T520XXUAOD2

CSC

T520EURANI1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 6 03, 2015
Key

9nwor66v4pes7z04

Current Version

T520XXUAOD2/T520EURANI1/T520XXUAOD2/T520XXUAOD2

Latest Version

T520XXUAOD2/T520EURANI1/T520XXUAOD2/T520XXUAOD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T520XXUAOD2_CL4779190_QB4766565_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T520XXUAOD2_CL4779190_QB4766565_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_EUR_T520EURANI1_CL2816137_QB2406658_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

SSP

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)