Samsung Galaxy Tab E

T377TUVU1BQI5

· thg 9 29, 2017
Nougat(Android 7.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Tab E (SM-T377T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung Galaxy Tab E
Mã máy SM-T377T
Mã vùng TMB
AP/PDA

T377TUVU1BQI5

CSC

T377TTMB1BQI5

Phiên bản Android Nougat(Android 7.1.1)
Cập nhật thg 9 29, 2017
Key

yq4lj8wlkk4vr12c

Current Version

T377TUVU1BQI5/T377TTMB1BQI5/T377TUVU1BQI5/T377TUVU1BQI5

Latest Version

T377TUVU1BQI5/T377TTMB1BQI5/T377TUVU1BQI5/T377TUVU1BQI5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T377TUVU1BQI5_CL12186297_QB14936621_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T377TUVU1BQI5_CL12186297_QB14936621_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_T377TUVU1BQI5_CP7472600_CL12186297_QB14936621_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_T377TTMB1BQI5_CL12186297_QB14936621_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Tizen 2.4.0.7

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)