Samsung GALAXY Tab A

T355YDOU1CRB3

· thg 3 07, 2018
Nougat(Android 7.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab A (SM-T355Y) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY Tab A
Mã máy SM-T355Y
Mã vùng INS
AP/PDA

T355YDOU1CRB3

CSC

T355YODD1CRB2

Phiên bản Android Nougat(Android 7.1.1)
Cập nhật thg 3 07, 2018
Key

ooje6v6vhwk9u7jb

Current Version

T355YDOU1CRB3/T355YODD1CRB2/T355YDOU1CRA1/T355YDOU1CRB3

Latest Version

T355YDOU1CRB3/T355YODD1CRB2/T355YDOU1CRA1/T355YDOU1CRB3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T355YDOU1CRB3_CL12378949_QB17001723_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T355YDOU1CRB3_CL12378949_QB17001723_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_T355YDOU1CRA1_CP8708660_CL12378949_QB16585025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_T355YODD1CRB2_CL12378949_QB16949191_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)