Samsung GALAXY Tab A

T350XXU1CQJ5

· thg 12 12, 2017
Nougat(Android 7.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab A (SM-T350) - Khu vực TUR

Tên máy Samsung GALAXY Tab A
Mã máy SM-T350
Mã vùng TUR
AP/PDA

T350XXU1CQJ5

CSC

T350OJV1CQK2

Phiên bản Android Nougat(Android 7.1.1)
Cập nhật thg 12 12, 2017
Key

b4s8titw59bhb1w2

Current Version

T350XXU1CQJ5/T350OJV1CQK2/T350XXU1CQJ5/T350XXU1CQJ5

Latest Version

T350XXU1CQJ5/T350OJV1CQK2/T350XXU1CQJ5/T350XXU1CQJ5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T350XXU1CQJ5_CL12378949_QB15451382_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T350XXU1CQJ5_CL12378949_QB15451382_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_T350OJV1CQK2_CL12516920_QB15592449_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)