Samsung GALAXY Tab PRO

T325XXU1BNJ2

· thg 11 07, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab PRO - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T325
Mã vùng MM1
AP/PDA

T325XXU1BNJ2

Cập nhật 7 thg 11, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T325XXU1BNJ2

T325OLB1BNJ2

1.31 GB

KitKat(Android 4.4.2)

7 thg 11, 2014

N/A

N/A

1

T325XXU1BNJ2

T325OLB1BNJ2

1.31 GB

KitKat(Android 4.4.2)

7 thg 11, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin