Samsung GALAXY Tab PRO

T325XXU1BNJ2

· thg 11 07, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab PRO (SM-T325) - Khu vực MM1

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T325
Mã vùng MM1
AP/PDA

T325XXU1BNJ2

CSC

T325OLB1BNJ2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 11 07, 2014
Key

Current Version

T325XXU1BNJ2/T325OLB1BNJ2/T325XXU1ANB7/T325XXU1BNJ2

Latest Version

T325XXU1BNJ2/T325OLB1BNJ2/T325XXU1ANB7/T325XXU1BNJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T325XXU1BNJ2_CL2993556_QB2778133_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T325XXU1BNJ2_CL2993556_QB2778133_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_T325XXU1ANB7_712349_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_T325OLB1BNJ2_CL2993556_QB2778133_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)