Samsung GALAXY Tab PRO

T320XXU1BQB2

· thg 3 10, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab PRO - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T320
Mã vùng ZTO
AP/PDA

T320XXU1BQB2

Cập nhật 10 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T320XXU1BQB2

T320UVS1BQA1

1.29 GB

KitKat(Android 4.4.2)

10 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

T320XXU1BQB2

T320UVS1BQA1

1.29 GB

KitKat(Android 4.4.2)

10 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin