Samsung GALAXY Tab PRO

T320XXU1BQB2

· thg 3 10, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab PRO (SM-T320) - Khu vực ZTO

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T320
Mã vùng ZTO
AP/PDA

T320XXU1BQB2

CSC

T320UVS1BQA1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 3 10, 2017
Key

330l5ube7a3j32we

Current Version

T320XXU1BQB2/T320UVS1BQA1/T320XXU1BQB2/T320XXU1BQB2

Latest Version

T320XXU1BQB2/T320UVS1BQA1/T320XXU1BQB2/T320XXU1BQB2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T320XXU1BQB2_CL10600953_QB12507318_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_T320XXU1BQB2_CL10600953_QB12507318_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_UVS_T320UVS1BQA1_CL10354074_QB12217035_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)