Samsung GALAXY Tab PRO

T320UES1AQA2

· thg 2 13, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab PRO - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab PRO
Mã máy SM-T320
Mã vùng XAR
AP/PDA

T320UES1AQA2

Cập nhật 13 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T320UES1AQA2

T320XAR1AQA2

1.36 GB

KitKat(Android 4.4.2)

13 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

T320UES1AQA2

T320XAR1AQA2

1.36 GB

KitKat(Android 4.4.2)

13 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0.2)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin