Samsung Galaxy Tab A ⑥

T280XXS0ARJ2

· thg 11 30, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Tab A ⑥ (SM-T280) - Khu vực BTU

Tên máy Samsung Galaxy Tab A ⑥
Mã máy SM-T280
Mã vùng BTU
AP/PDA

T280XXS0ARJ2

CSC

T280BTU0ARJ2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 11 30, 2018
Key

rqajxfdi74c4f5kw

Current Version

T280XXS0ARJ2/T280BTU0ARJ2/T280XXS0ARJ2/T280XXS0ARJ2

Latest Version

T280XXS0ARJ2/T280BTU0ARJ2/T280XXS0ARJ2/T280XXS0ARJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T280XXS0ARJ2_CL10429622_QB20196516_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T280XXS0ARJ2_CL10429622_QB20196516_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_BTU_T280BTU0ARJ2_CL10156033_QB20201128_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)