Samsung GALAXY Tab4

T235XXS1BPK1

· thg 3 17, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T235
Mã vùng NEE
AP/PDA

T235XXS1BPK1

Cập nhật 17 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T235XXS1BPK1

T235OXA1BPC1

1.12 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

17 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

T235XXS1BPK1

T235OXA1BPC1

1.12 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

17 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

SSP

R(Android 11)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin