Samsung GALAXY Tab4

T235XXS1BPK1

· thg 3 17, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab4 (SM-T235) - Khu vực NEE

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T235
Mã vùng NEE
AP/PDA

T235XXS1BPK1

CSC

T235OXA1BPC1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 3 17, 2017
Key

m6gzo4uzka00aesq

Current Version

T235XXS1BPK1/T235OXA1BPC1/T235XXU1BOL1/T235XXS1BPK1

Latest Version

T235XXS1BPK1/T235OXA1BPC1/T235XXU1BOL1/T235XXS1BPK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T235XXS1BPK1_CL7549616_QB11572650_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T235XXS1BPK1_CL7549616_QB11572650_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T235XXU1BOL1_CL6730165_QB7822808_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXA_T235OXA1BPC1_CL7433140_QB8848087_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)