Samsung GALAXY Tab4

T235XXS1BRI1

· thg 12 04, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T235
Mã vùng ATO
AP/PDA

T235XXS1BRI1

Cập nhật 4 thg 12, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T235XXS1BRI1

T235ATO1BRH1

1.10 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

4 thg 12, 2018

N/A

N/A

1

T235XXS1BRI1

T235ATO1BRH1

1.10 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

4 thg 12, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin