Samsung GALAXY Tab4

T235XXS1BRI1

· thg 12 04, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab4 (SM-T235) - Khu vực ATO

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T235
Mã vùng ATO
AP/PDA

T235XXS1BRI1

CSC

T235ATO1BRH1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 12 04, 2018
Key

5xkyezkte4er89w1

Current Version

T235XXS1BRI1/T235ATO1BRH1/T235XXU1BOL1/T235XXS1BRI1

Latest Version

T235XXS1BRI1/T235ATO1BRH1/T235XXU1BOL1/T235XXS1BRI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T235XXS1BRI1_CL7549616_QB19593602_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T235XXS1BRI1_CL7549616_QB19593602_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T235XXU1BOL1_CL6730165_QB7822808_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ATO_T235ATO1BRH1_CL7250672_QB19404602_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)