Samsung SM-T231

T231XXU0AOL2

· thg 7 18, 2016
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung SM-T231 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SM-T231
Mã máy SM-T231
Mã vùng SMA
AP/PDA

T231XXU0AOL2

Cập nhật 18 thg 7, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T231XXU0AOL2

T231OLB0APG1

1.03 GB

KitKat(Android 4.4.2)

18 thg 7, 2016

N/A

N/A

1

T231XXU0AOL2

T231OLB0APG1

1.03 GB

KitKat(Android 4.4.2)

18 thg 7, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin