Samsung GALAXY Tab4

T230NUUEU0APA1

· thg 2 15, 2016
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T230NU
Mã vùng XAC
AP/PDA

T230NUUEU0APA1

Cập nhật 15 thg 2, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T230NUUEU0APA1

T230NUXAC0APA1

1.13 GB

KitKat(Android 4.4.2)

15 thg 2, 2016

N/A

N/A

1

T230NUUEU0APA1

T230NUXAC0APA1

1.13 GB

KitKat(Android 4.4.2)

15 thg 2, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin