Samsung GALAXY Tab4

T230NUUEU0APA1

· thg 2 15, 2016
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab4 (SM-T230NU) - Khu vực XAC

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T230NU
Mã vùng XAC
AP/PDA

T230NUUEU0APA1

CSC

T230NUXAC0APA1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 2 15, 2016
Key

x0c8mr66lcx9l8uz

Current Version

T230NUUEU0APA1/T230NUXAC0APA1/T230NUUEU0APA1/T230NUUEU0APA1

Latest Version

T230NUUEU0APA1/T230NUXAC0APA1/T230NUUEU0APA1/T230NUUEU0APA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T230NUUEU0APA1_CL6808427_QB7975755_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T230NUUEU0APA1_CL6808427_QB7975755_REV03_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T230NUUEU0APA1_CL6808427_QB7975755_REV03_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAC_T230NUXAC0APA1_CL6808427_QB7975755_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)