Samsung GALAXY Tab4

T230NUOVU0AOG1

· thg 7 27, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T230NU
Mã vùng BNN
AP/PDA

T230NUOVU0AOG1

Cập nhật 27 thg 7, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T230NUOVU0AOG1

T230NUBNN0AOG1

1.12 GB

KitKat(Android 4.4.2)

27 thg 7, 2015

N/A

N/A

1

T230NUOVU0AOG1

T230NUBNN0AOG1

1.12 GB

KitKat(Android 4.4.2)

27 thg 7, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin