Samsung GALAXY Tab4

T230XXU0ARB1

· thg 3 07, 2018
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab4 (SM-T230) - Khu vực TPH

Tên máy Samsung GALAXY Tab4
Mã máy SM-T230
Mã vùng TPH
AP/PDA

T230XXU0ARB1

CSC

T230OXX0ARB1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 3 07, 2018
Key

3afhw6pnhulfpcxk

Current Version

T230XXU0ARB1/T230OXX0ARB1/T230XXU0ARB1/T230XXU0ARB1

Latest Version

T230XXU0ARB1/T230OXX0ARB1/T230XXU0ARB1/T230XXU0ARB1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T230XXU0ARB1_CL13033032_QB16847420_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T230XXU0ARB1_CL13033032_QB16847420_REV03_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T230XXU0ARB1_CL13033032_QB16847420_REV03_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_T230OXX0ARB1_CL13033753_QB16849676_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Tizen 3.0.0.1

Q(Android 10)

Q(Android 10)

SSP

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)