Samsung GALAXY Tab3

T211XXBNI2

· thg 10 20, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 (SM-T211) - Khu vực XSG

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy SM-T211
Mã vùng XSG
AP/PDA

T211XXBNI2

CSC

T211OJVBNI2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 10 20, 2014
Key

9u4g60js55by85fb

Current Version

T211XXBNI2/T211OJVBNI2/T211XXBNI2/T211XXBNI2

Latest Version

T211XXBNI2/T211OJVBNI2/T211XXBNI2/T211XXBNI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T211XXBNI2_2704500_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T211XXBNI2_2704500_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T211XXBNI2_2704500_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_T211OJVBNI2_2704500_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)