Samsung GALAXY Tab3

T211XXBOC1

· thg 6 15, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 (SM-T211) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy SM-T211
Mã vùng INU
AP/PDA

T211XXBOC1

CSC

T211ODDBOC1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 6 15, 2015
Key

7puddw6pxedapmgg

Current Version

T211XXBOC1/T211ODDBOC1/T211XXBNL1/T211XXBOC1

Latest Version

T211XXBOC1/T211ODDBOC1/T211XXBNL1/T211XXBOC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T211XXBOC1_CL4496770_QB4405940_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T211XXBOC1_CL4496770_QB4405940_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T211XXBNL1_CL3450248_QB3180562_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_T211ODDBOC1_CL4496770_QB4528616_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)