Samsung GALAXY Tab3

T210XXBPJ2

· thg 11 07, 2016
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy SM-T210
Mã vùng TUR
AP/PDA

T210XXBPJ2

Cập nhật 7 thg 11, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T210XXBPJ2

T210OJVBPJ2

896 MB

KitKat(Android 4.4.2)

7 thg 11, 2016

N/A

N/A

1

T210XXBPJ2

T210OJVBPJ2

896 MB

KitKat(Android 4.4.2)

7 thg 11, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin