Samsung GALAXY Tab3

T210XXBOB1

· thg 4 28, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy SM-T210
Mã vùng ROM
AP/PDA

T210XXBOB1

Cập nhật 28 thg 4, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T210XXBOB1

T210OXXBOC1

843 MB

KitKat(Android 4.4.2)

28 thg 4, 2015

N/A

N/A

1

T210XXBOB1

T210OXXBOC1

843 MB

KitKat(Android 4.4.2)

28 thg 4, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin