Samsung GALAXY Tab3

T210XXBNH5

· thg 3 27, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy SM-T210
Mã vùng KSA
AP/PDA

T210XXBNH5

Cập nhật 27 thg 3, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T210XXBNH5

T210OJVBNH1

866 MB

KitKat(Android 4.4.2)

27 thg 3, 2015

N/A

N/A

1

T210XXBNH5

T210OJVBNH1

866 MB

KitKat(Android 4.4.2)

27 thg 3, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin