Samsung GALAXY Tab3

T210XXBNH5

· thg 3 27, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 (SM-T210) - Khu vực KSA

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy SM-T210
Mã vùng KSA
AP/PDA

T210XXBNH5

CSC

T210OJVBNH1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 3 27, 2015
Key

w4bmboejlbjq3r92

Current Version

PDA:NH5 / CSC:NH1 (KSA)

Latest Version

PDA:NH5 / CSC:NH1 (KSA)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T210XXBNH5_2432755_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T210XXBNH5_2432755_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T210XXBNH5_2432755_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_T210OJVBNH1_2432755_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0.2)