Samsung GALAXY Tab3 Lite

T110UEUAOD1

· thg 4 28, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 Lite (SM-T110) - Khu vực XAC

Tên máy Samsung GALAXY Tab3 Lite
Mã máy SM-T110
Mã vùng XAC
AP/PDA

T110UEUAOD1

CSC

T110XACAOD1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 4 28, 2015
Key

spdxmwrota6qqlvb

Current Version

T110UEUAOD1/T110XACAOD1/T110UEUAOD1/T110UEUAOD1

Latest Version

T110UEUAOD1/T110XACAOD1/T110UEUAOD1/T110UEUAOD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_T110UEUAOD1_2828964_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_T110UEUAOD1_2828964_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_T110UEUAOD1_2828964_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAC_T110XACAOD1_2828964_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)