Samsung Galaxy A21

S215DLUDS3AUC1

· thg 4 21, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A21 (SM-S215DL) - Khu vực TFV

Tên máy Samsung Galaxy A21
Mã máy SM-S215DL
Mã vùng TFV
AP/PDA

S215DLUDS3AUC1

CSC

S215DLTFN3AUC1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 4 21, 2021
Key

cimsugcfny78u51t

Current Version

S215DLUDU1ATG6/S215DLTFN1ATG6/S215DLUDU1ATG6/S215DLUDU1ATG6

Latest Version

S215DLUDS3AUC1/S215DLTFN3AUC1/S215DLUDS3AUC1/S215DLUDS3AUC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_S215DLUDS3AUC1_CL20280533_QB38798783_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_S215DLUDS3AUC1_CL20280533_QB38798783_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_S215DLUDS3AUC1_CP18420547_CL20280533_QB38798783_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_TFN_S215DLTFN3AUC1_CL20280533_QB38798783_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_TFN_S215DLTFN3AUC1_CL20280533_QB38798783_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)