Samsung GALAXY Note 10.1

P605XXS1ERK1

· thg 1 11, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy SM-P605
Mã vùng TMH
AP/PDA

P605XXS1ERK1

Cập nhật 11 thg 1, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P605XXS1ERK1

P605TMHERJ1

1.38 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

11 thg 1, 2019

N/A

N/A

1

P605XXS1ERK1

P605TMHERJ1

1.38 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

11 thg 1, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin