Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

N986USQS2DUJA

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986U) - Khu vực USC

Tên máy Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Mã máy SM-N986U
Mã vùng USC
AP/PDA

N986USQS2DUJA

CSC

N986USQS2DUJA

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

vqntkpzj5pksq1uh

Current Version

N986USQU2DUDC/N986UOYN2DUDC/N986USQU2DUDC/N986USQU2DUDC

Latest Version

N986USQS2DUJA/N986UOYN2DUJA/N986USQS2DUJA/N986USQS2DUJA

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N986USQS2DUJA_CL22701397_QB45408279_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N986USQS2DUJA_CL22701397_QB45408279_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_N986USQS2DUJA_CP20895717_CL22701397_QB45408279_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYN_N986UOYN2DUJA_CL22701397_QB45408279_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYN_N986UOYN2DUJA_CL22701397_QB45408279_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)