Samsung SM-N975F

N975FXXS7FUJ1

· thg 11 05, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung SM-N975F (SM-N975F) - Khu vực XTC

Tên máy Samsung SM-N975F
Mã máy SM-N975F
Mã vùng XTC
AP/PDA

N975FXXS7FUJ1

CSC

N975FOXM7FUH3

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 05, 2021
Key

hv8jab270imuvskg

Current Version

N975FXXU7FUE3/N975FOXM7FUE7/N975FXXU7FUE1/N975FXXU7FUE3

Latest Version

N975FXXS7FUJ1/N975FOXM7FUH3/N975FXXS7FUI5/N975FXXS7FUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N975FXXS7FUJ1_CL22340613_QB44974456_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N975FXXS7FUJ1_CL22340613_QB44974456_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_N975FXXS7FUI5_CP20293594_CL22340613_QB43267212_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_N975FOXM7FUH3_CL22340613_QB42323536_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_N975FOXM7FUH3_CL22340613_QB42323536_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)