Samsung SM-N975F

N975FXXS7FUI7

· thg 10 21, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung SM-N975F (SM-N975F) - Khu vực DTM

Tên máy Samsung SM-N975F
Mã máy SM-N975F
Mã vùng DTM
AP/PDA

N975FXXS7FUI7

CSC

N975FXXS7FUI7

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 10 21, 2021
Key

qv9ocks1cmtapgyc

Current Version

N975FXXU7FUE3/N975FODX7FUE3/N975FXXU7FUE1/N975FXXU7FUE3

Latest Version

N975FXXS7FUI7/N975FODX7FUH3/N975FXXS7FUI5/N975FXXS7FUI7

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N975FXXS7FUI7_CL22340613_QB44076796_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N975FXXS7FUI7_CL22340613_QB44076796_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_N975FXXS7FUI5_CP20293594_CL22340613_QB43267212_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODX_N975FODX7FUH3_CL22342878_QB42330788_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODX_N975FODX7FUH3_CL22342878_QB42330788_REV01_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)